Nahlasovanie 2. kategórie

Nahlasovanie 2. kategórie

Keďže legislatívny proces novely Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., ktorý mal zahrnúť zmenu v nahlasovaní kategórie 2 bol zastavený, interval nahlasovania zostáva nezmenený 1 x za rok.
Termín nahlásenia stavu zamestnancov v kategórii 2 za rok 2019 bol posunutý z 15.01. na 28.02.2020. To znamená, že na nahlásenie vytvorili väčší časový priestor.
Aktualizovaný formulár za rok 2019 je dostupný odo dňa 09.12.2019 na stránke www.uvzsr.sk (kompletný odkaz je uvedený v spodnej časti tohoto mailu).
Pre zopakovanie postupu nahlasovania prikladáme do prílohy mailu pokyny, ktoré zverejnil ÚVZ SR na svojej stránke.
Ako podklad k nahláseniu využite dokument, ktorý máte od nás vypracovaný pod názvom Zaradenie prác do kategórií. Keďže ste to absolvovali už minulý rok, nemali by ste s tým mať problémy.
Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte nás kontaktovať.
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143