OHS logo

Dohľad nad zdravím

Dohľad nad zdravím zamestnancov formou lekárskeho vyšetrenia sa bude vykonávať

Využívať budeme už existujúce väzby medzi konkrétnymi zamestnávateľmi, zamestnancami a praktickými lekármi.
Odbornú garanciu požadovanej úrovne lekárskych prehliadok bude zabezpečovať odborník v klinickom pracovnom lekárstve.
Zabezpečíme ukladanie informácii z vykonaných prehliadok v osobných zdravotných záznamoch vo forme, ktorá umožní ich sledovanie v čase a spracovávanie pri analýze zdravotného stavu celých kolektívov.

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk