OHS logo

Oprávnenie

Spoločnosť OHS, s.r.o., získala oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby rozhodnutím č. OPPL-7185/2006-Oj zo dňa 30.11.2006, vydaným Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 7 písm. a) Zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk