OHS logo

Poradenstvo

Odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa a zamestnancov považujeme za jednu z hlavných funkcií PZS. Poradenstvo nechápeme ako samostatnú etapu pri výkone PZS, ale ako metódu komunikácie s manažmentom a zamestnancami počas všetkých etáp práce PZS.

Jednotlivé kroky budeme formulovať tak, aby boli splnené povinnosti zamestnávateľa dané legislatívou a čo by bolo vhodné zabezpečiť z hľadiska dôkladnej ochrany, resp. podpory zdravia, alebo zvýšenia pohody pri práci.

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk