OHS logo

Za zdravie pracovníkov v súvislosti s prácou je zodpovedný zamestnávateľ. Poskytovať mu odborné poradenstvo a  vykonávať odborné činnosti v oblasti preventívnej ochrany zdravia pri práci, by mali odborníci pracovnej zdravotnej služby.

Pracovné zdravotné služby poskytuje aj spoločnosť OHS, s.r.o., IČO: 36715000.

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk