OHS logo

Výchova a vzdelávanie

Výchovu a vzdelávanie nechápeme iba ako samostatnú etapu našej práce, ale ako nedeliteľnú súčasť všetkých našich aktivít. O výchovné pôsobenie sa budeme usilovať pri našej poradenskej činnosti, komunikácii a manažmente rizika, pri lekárskych prehliadkach, pri organizovaní 1. pomoci, pri motivácii pre aktívnu účasť na programoch podpory zdravia a podobne.

Je nám jasné, že iba dobre informovaní a správne motivovaní zamestnanci budú aktívne chrániť svoje zdravie.

Zameranie našich výchovných aktivít budeme usmerňovať podľa štruktúry a charakteru nedostatkov, ktoré zistíme v pracovnom prostredí a vo vedomostiach pracovníkov.

Kontinuálne vzdelávanie členov OHS tímu považujeme za samozrejmosť.

© Pracovná zdravotná služba - OHS   /   e-mail: office@ohs.sk