AKTUALITY

Mimoriadna situácia

Schválená bola novela zákona 355. Schválené znenie novely, ktoré bude publikované v zbierke nájdete na: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477109 V čase mimoriadnej situácie na území SR môže nastať stav, kedy bude potrebné prijať do spoločnosti zamestnancov. Keďže bol výkon lekárskych prehliadok v súvislosti s prácou pozastavený, novelou Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., ktorá bola schválená v skrátenom legislatívnom konaní, bolo posúdenie…
Read more

Nahlasovanie 2. kategórie

Keďže legislatívny proces novely Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., ktorý mal zahrnúť zmenu v nahlasovaní kategórie 2 bol zastavený, interval nahlasovania zostáva nezmenený 1 x za rok. Termín nahlásenia stavu zamestnancov v kategórii 2 za rok 2019 bol posunutý z 15.01. na 28.02.2020. To znamená, že na nahlásenie vytvorili väčší časový priestor. Aktualizovaný formulár…
Read more