Nahlasovanie 2. kategórie

Keďže legislatívny proces novely Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., ktorý mal zahrnúť zmenu v nahlasovaní kategórie 2 bol zastavený, interval nahlasovania zostáva nezmenený 1 x za rok. Termín nahlásenia stavu zamestnancov v kategórii 2 za rok 2019 bol posunutý z 15.01. na 28.02.2020. To znamená, že na nahlásenie vytvorili väčší časový priestor. Aktualizovaný formulár…
Čítaj viac